Civil Code

Kodeks cywilny


Commission Act

Kommissionslag


Competition Act

Konkurrenslag


Act on Inappropriate Conditions in Food Trade

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Act on Arbitration

Act No. 244/2002 Z.z., on Arbitration


Act on Prices

Zákon o cenách

LOAD MORE