Civil Code

Občiansky zákonník


Law on Agency Contracts

Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia


Contract Act

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område


Presidential Decree No 219

Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 219 φεκ Α’ 81/30.05.1991


Trade Agent Act

Lov om handelsagenter og handelsrejsende - under contruction


Civil Code

Αστικός Κώδικας - An official online publication is currently not available

LOAD MORE